กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนเราจะติดต่อกลับหาท่าน ภายใน 24ชม.-48 ชม. เพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้า แจ้งวันและเวลาในการจัดส่งสินค้า

กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินจนกว่าจะได้รับสินค้า

เลขที่ใบสั่งซื้อ *

ชื่อลูกค้า *

อีเมล์

เบอร์โทรศัพท์

ยอดเงินโอน *

รูปแบบการชำระเงิน *
 ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย

หลักฐานการโอนเงิน

วันที่ / เวลา *
20-02-2014 / 13:00